komornik mikołów dariusz markocki
ADRES KANCELARII:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Mikołowie Dariusz Markocki

Kancelaria komornicza Nr II w Mikołowie

ul. Krakowska 25 lok 5
43-190 Mikołów
Telefon: 32 79 77 190
Formularz e-mail
E-mail: mikolow2@komornik.pl

GODZINY OTWARCIA:

Kancelaria Komornika Sądowego Dariusza Markockiego czynna jest:

Poniedziałek: od 7:30 do 15:30
Wtorek: od 7:30 do 15:30
Środa : od 7:30 do 16:00
Czwartek: od 7:30 do 15:30
Piątek: od 7:30 do 15:30
Sobota i Niedziela: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Markocki
przyjmuje strony: w środy w godz. od 9:00 do 16:00

RACHUNEK BANKOWY:

ING Bank Śląski S.A Oddział Mikołów 

nr: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314

 

LISTA CZYNNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Dariusz Markocki uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości apelacji katowickiej. Zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających mających na celu realizację tytułów wykonawczych:

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Zabezpieczenie roszczeń

Doręczenia na zarządzenie Sądu

Protokół stanu faktycznego

Nadzór nad licytacją

W związku z informatyzacją postępowania egzekucyjnego
komornik mikołów
posiada dostęp do systemów:

OBSZAR DZIAŁANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Dariusz Markocki, zgodnie z art.10 ust.7 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru Apelacji Katowickiej (całe województwo śląskie)

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika.

W przypadku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie będzie to apelacja katowicka. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości, wydania bądź wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Dariusza Markockiego obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie. W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego dotyczącego dłużnika spoza rewiru (tj. spoza właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie) wymagane jest, zgodnie z art.10 ust.3 ustawy, złożenie wraz z wnioskiem egzekucyjnym pisemnego oświadczenia o treści:

oświadczam, że dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Obszar Apelacji Katowickiej obejmuje właściwość Sądów Rejonowych w:

(właściwość Sądu Okręgowego w Katowicach)

 • Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tychach, Katowice-Zachód, Katowice-Wschód;

(właściwość Sądu Okręgowego w Gliwicach)

 • Gliwicach – dla miast: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, 

 • Jastrzębiu-Zdroju – dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Pawłowice, 

 • Raciborzu – dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik, 

 • Rudzie Śląskiej – dla miasta Ruda Śląska, 

 • Rybniku – dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany, 

 • Tarnowskich Górach – dla miast: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice, 

 • Wodzisławiu Śląskim – dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana,

 • Zabrzu – dla miasta Zabrze, 

 • Żorach – dla miasta Żory;

(właściwość Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej)

 • Bielsku-Białej – dla miast Bielsko-Biała i Szczyrk oraz gmin: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice i Wilkowice, 

 • Cieszynie – dla miast: Cieszyn, Ustroń i Wisła oraz gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice, 

 • Żywcu – dla miasta Żywiec oraz gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka ;

(właściwość Sądu Okręgowego w Częstochowie)

 • Częstochowie – dla miasta Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka, 

 • Sąd Rejonowy w Lublińcu – dla miasta Lubliniec oraz gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki, 

Sąd Rejonowy w Myszkowie – dla miasta Myszków oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice i Żarki.
mapa działania komornika markockiego

WNIOSKI

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto oświadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c.

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto oświadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c.

Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto wzory: oświadczenia o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c.

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji/zabezpieczenia (repertorium Km/GKm), zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

Formularz ogólnego wniosku kierowanego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Dariusza Markockiego.

Formularz skargi na czynności Komornika zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika

SPŁATA ZADŁUŻENIA

STAN ZADŁUŻENIA MOŻNA USTALIĆ 
KONTAKTUJĄC SIĘ Z KANCELARIĄ

Telefon: 32 79 77 190

Kancelaria komornicza Nr II w Mikołowie
ul. Krakowska 25 lok 5
43-190 Mikołów

alior PKO BGZ BPH CA handlowy deautch bank eurobank getin bank idea ing inteligo IPKO    iPKO net KB meritum bank    milenium mbank mbank multi psb zachodni    raiffeisen tmobile

KONTAKT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Dariusz Markocki

Kancelaria komornicza Nr II w Mikołowie
ul. Krakowska 25 lok 5
43-190 Mikołów

Telefon: 32 79 77 190
E-mail: mikolow2@komornik.pl
EPUAP: ks_dariusz_markocki

ING Bank Śląski S.A Oddział Mikołów
nr: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314

 

RODO

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w zw. z funkcjonowaniem tut. kancelarii jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Dariusz Markocki, ul. Krakowska 25 lok. 5, 43-190 Mikołów, tel.: 500 73 02 02
Inspektor ochrony danych: 
e-mail: iodo@komornikmarkocki.pl

Polityka ochrony danych osobowych w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Dariusza Markockiego.

Przetwarzanie przez Komornika Sądowego pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tym samym dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie 2016/679) w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez Komornika zadań powierzonych ustawą z dnia 29-08-1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Przetwarzane dane osobowe uczestników postępowania to przede wszystkim dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników także dane dot. składników ich majątku.

Odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych są w szczególności strony prowadzonych postępowań: wierzyciele i dłużnicy, a także uczestnicy postępowań, Sądy, prokuratura, organy administracyjne.

Dane w formie papierowej przechowywane są zgodnie z rozporządzeniem z 07-10-2011r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 10 lat w przypadku dokumentacji kategorii A bądź przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji kategorii B (za wyjątkiem dokumentacji spraw egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat). Okres przechowywania wiadomości e-mail i dokumentacji elektronicznej jest dostosowany do okresu przechowywania dokumentacji papierowej.

Zawiadamia się, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. Z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10-05-2018r. o ochronie danych osobowych o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych ustawą z dnia 29-08-1997r. o komornikach sądowych i egzekucji i jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, Komornik nie przekazuje informacji o których o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679. W innych wypadkach osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od Komornika dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych.

Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz zażądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Od wykonania żądania z art. 761 kpc można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów kpc można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Organem nadzorczym do którego możliwe jest składanie skarg w związku z przetwarzaniem w prowadzonej kancelarii danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.